• <nav id="cy0go"><strong id="cy0go"></strong></nav>
  <menu id="cy0go"></menu>
  <nav id="cy0go"></nav>
 • DDR4链接器


  ddr4-800.jpg

  材料 牌号 技术特点
  LCP Vicryst? R830
  高流动、高耐热、高刚性

  Copyright ? 2021 金发科技股份有限公司 保留所有版权 粤ICP备05068754号 站长统计 联系电话:(+86) 020 6681 8888

  电投厅